65. (2016) // Nacionalizmus, nemzeti emlékezet

„A nemzeti identitás fennmaradt, és szerintem sokáig fenn is marad” Beszélgetés Miroslav Hroch cseh történésszel

Nacionalizmustörténeti tanulmányok

Reinhart Koselleck: Háborús emlékművek mint a túlélők identitásteremtő aktusai

Nagy Ágoston: „Elestjeink’ oszlopa mellett új bajnokok fognak hazafiúi lángokra gyúladhatni”? A sátoraljaújhelyi inszurrekciós emlékmű tervezete és a nemesi patriotizmus nyelvei

Kárpáti Attila István: Szilágysági vagy Szilágy vármegyei? A regionális identitás vizsgálata Szilágy vármegyében a 19–20. század fordulóján

Erdős Zoltán: Emlékezet és identitás a 17. század második felének magyar puritán irodalmában

Lászlófi Viola: Parasztokból kurucok A Rákóczi-néphagyományok megalkotása Északkelet-Magyarországon a 20. században

Tarafás Imre: „A hazánkban lakó különféle nemzetiségek” Magyarországi nemzeti kisebbségek reprezentációja a dualizmus kori középiskolás történelemtankönyvekben

Bolgár Dániel: Integrálódás asszimilációországba A zsidóságmegmaradás törvényének magyarázata

Tömöry Miklós: Nemzeti önreprezentáció egy többnemzetiségű városban és azon túl Szerb beszeda Pesten 1867-ben

Eszik Veronika: Rivalizáló nacionalizmusok a liberális törvényi szabályozás szabta keretek között A horvát iskolaügy a 19. század végén

Sonkoly Gábor: „Sokan bizonyossággal állítják, hogy Attila hun birodalmának központja Tokaj volt.” Nemzeti jegyek a magyar világörökségi kultúrtájaknál

Nari Shelekpayev: A kazah fővárosok és a posztszovjet kazah nemzeti identitás megszerkesztése (1991–2011)

Szemle

Veress Dániel: Az etnoszimbolista vasárnapi sétája a képtárban Anthony D. Smith: The Nation Made Real. Art and National Identity in Western Europe, 1600–1850

Tóth Károly: Műgyűjtés, modernizmus, múltszemlélet Róka Enikő: Nacionalizmus és modernizmus. Ernst Lajos gyűjteménye és az Ernst Múzeum

Horváth Dávid Boldizsár: Léptékváltó futballtörténet, ütemváltó sporttörténetírás Szegedi Péter: Riválisok. Debrecen futballtársadalma a 20. század első felében

Bezsenyi Tamás: Puritán enteriőrök és nagyvilági liftek Valuch Tibor: Magyar hétköznapok. Fejezetek a mindennapi élet történetéből a második világháborútól az ezredfordulóig

Csunderlik Péter: Bömbölő kisegér Szijártó M. István: A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata

Absztraktok

English Abstracts

Zusammenfassung auf Deutsch

A lapszámban szereplő képek forrásai

Szerzőink

2023.05.07.