66. (2017) // Deviancia

Luc Boltanski: A valóság a VALÓSÁG ellen

Tanulmányok

Lászlófi Viola, Nagy Zsófia, Trádler Henrietta: „Fajtalanság”, pszichoanalízis és bűnelkövetés a Tanácsköztársaságban: F. Gy. esete (Forrásközlés)

Takács Judit, Csiszár Gábor: Homoszexuális bűnügyek Az Estben a 20. század első felében

Perényi Roland: Találkahelyek, bűnügyi helyszínek és „dzsungel-erkölcsök”: homoszexuális szubkultúra, városi tér és bűnözés Budapesten a 20. század elején

Szécsényi Mihály: Rosszéletű nőszemélyektől a bordélyházakig: a prostitúció első szabályozása/reglementációja Pesten és Budán 1850-ben

Fülöp Márton: Benkő Rózsi regénye: szempontok egy századfordulós bűntény megközelítéséhez

Trádler Henrietta: Az igazi Édes Annák

Kovács Janka: „Az egésségnek megtartására vagy megvesztegetésére mennyit tulajdoníttassanak az Indúlatok, kevesen vagynak, kik azt meggondolnák.”: A „köznéphez” szóló tanítások a lélek betegségeiről a 18–19. század fordulóján

Nagy Zsófia: Kétes elmeállapotok a törvényszék előtt: a korlátolt beszámíthatóság szakmai vitája a századfordulón

K. Horváth Zsolt: A devianciától a prevencióig: a gyermeki világ társas szempontú értelmezése a magyar pszichológiában: Mérei Ferenc

Lászlófi Viola: A munka mint az elmebetegségek gyógymódja? Megalkuvás és útkeresés a pszichológiában és pszichiátriában Magyarországon az államszocializmus első évtizedeiben

Gyönki Viktória: Deviancia, bűn és kitaszítás a középkori Izlandon

Katona Csete: Túlélési technikák a középkori Izlandon

Bolgár Dániel: Jobban tanuló zsidók vagy részrehajló tanárok? A zsidó siker termelődése Magyarországon a századfordulótól a zsidótörvények koráig

Esszé

Horváth Márk, Lovász Ádám: Romok és szellemek – Egy kísértetjárta fenomenológia felé

Szemle

Béresi Ákos: Michael Schwartz (Hrsg.): Homosexuelle im Nationalsozialismus: Neue Forschungsperspektiven zu Lebenssituationen von lesbischen, schwulen, bi, trans und intersexuellen Menschen

Csicsics Anna: A normalitás határai Kovács Janka - Kökényessy Zsófia - Lászlófi Viola: A normán innen és túl – Tanulmányok a Történeti Kollégium konferenciájának előadásaiból

Vida Bence: Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle. Hálózatelmélet és irodalomtudomány. 63. (2017) 2. sz.

Virág Csilla: Keith Wrightson (Ed.): A Social History of England, 1500–1750

Szerzőink

2023.05.07.