68. (2019) // Kölcsönhatások: Irodalmi szövegek történeti kontextusban

2023.05.07.
68. (2019) // Kölcsönhatások: Irodalmi szövegek történeti kontextusban

„Mára az olvasástörténet diadalát az eltűnése jelenti” Beszélgetés Roger Chartier francia történésszel

„A műközpontúság pontosan ellene megy mindannak, amit gondolok” Beszélgetés Szilágyi Márton irodalomtörténésszel

Tanulmányok

Pikli Natália: A shakespeare-i hypertext: populáris dráma korabeli szövegek és képek hálójában

Kappanyos Ilona: A történelem mint kalandregény: a cselekményesítés stratégiái Rónaszegi Miklós Kartal-sorozatában

Szilágyi Márton: Lehet-e egy irodalmi szöveg eszmetörténeti forrás? (Édes Gergely verse és Wesselényi Miklós Balítéletekről című könyve kapcsán)

Virág Csilla: Uralkodók és közemberek a kora újkori angol balladákban

Tömöry Miklós: Jakov Ignjatović „társadalmi regényei” és a magyar–szerb irodalmi kánonképzés

Bankó Erzsébet: Rekonstruált családtörténetek: az interkulturális genealógia távlatai Natascha Wodin két regényének példáján

Vrabély Márk: Frater F. műveltsége: Mária-csodák a Kazinczy- és Tihanyi-kódexben

Nagy Ágoston: Kreskay Imre inszurrekciós költészete és az egyházi értelmiség szereplehetőségei a háborús mozgósításban

Szemle

Egyed Regina: Az olvasó mint gyermek és a gyermek mint olvasó Edel Lamb: Reading Children in Early Modern Culture. London, Palgrave Macmillan, 2018.

Farkas Flóra: A könyv és olvasója A könyv és olvasója. A 14–16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban. Szerk.: Fábián Laura – Lovas Borbála – Haraszti Szabó Péter – Uhrin Dorottya. Budapest, MTA–ELTE HECE, 2018.

Lengyel Nóra: A női kommunikáció történeti megközelítései A női kommunikáció kultúrtörténete: tanulmányok. Szerk.: Sipos Balázs – Krász Lilla. Budapest, Napvilág Kiadó, 2019.

D. Mohay Borbála: Emberek, esztétikák, hatások Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa, 1750–1830/Anthropological Aesthetics in Central Europe, 1750–1830. Eds/Hg: Piroska Balogh – Gergely Fórizs. Hannover, Wehrhahn Verlag, 2018.

Vida Bence: Új módszerek, ismerős problémák Digitális Bölcsészet, 1. (2018) 1. sz.

English abstracts

Szerzőink