69. (2020) // #hálózat #információ #történelem

2023.05.07.
69. (2020) // #hálózat #információ #történelem

A hálózat mint metafora és modell: kibővült a társadalomtudományok eszköztára Beszélgetés Abonyi János és Lengyel Balázs hálózatkutatókkal a hálózatelmélet aktuális trendjeiről

Mark A. Pachucki, Ronald L. Breiger: A relacionalitáson túl: a kulturális rések elmélete

Hálózatok a történelemtudományban

Nagy Andor: Brassói peregrinusok kapcsolathálója a kora újkori alkalmi nyomtatványok alapján (1650–1750)

Vida Bence: Hálózatosság és töredezettség: problémafelvetések Bethlen Miklós kancellár kapcsolati hálójának rekonstrukciója kapcsán

Kacziba Péter: Centrum és periféria a diplomáciai viszonyokban

Az információtörténelem forrásai

Kriston Dorottya: Magyarországgal kapcsolatos hírek a Velence, Ferrara, Róma és Mantova közötti diplomáciai levelezésben (1490)

W. Somogyi Judit: Rejtjelező csoportok a késő középkori és kora újkori Itáliában

Molnár Péter: Rokoni kötelékek: a hírek útja V. Károly, I. Ferdinánd és Ausztriai Margit személyes levelezésében 1526 közepétől 1528 elejéig

Fábián Borbála: Egy magyar város közvilágítási hálózata a 19. század második felében

Varga Lujza: „Modern idők vértelen viadala” Az érdekérvényesítés lehetőségei a Népszövetség központjában

Szemle

Csák Krisztina Csilla: Az utolsó ember, aki mindent tudott (Athanasius Kircher: The Last Man Who Knew Everything. Ed.: Paula Findlen. New York–London, Routledge, 2004.)

Sz. Kovács Dóra: Journal of Historical Network Research. 2. (2018)

Kriston Dorottya: Katalin Prajda: Network and Migration in Early Renaissance Florence, 1378– 1433. Friends of Friends in the Kingdom of Hungary. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2018.

Szabó Levente: Stratégiák, taktikák és technológiák a Japán Birodalmi Haditengerészetben (David C. Evans – Mark R. Peattie: Kaigun: Strategy, Tactics, and Technology in the Imperial Japanese Navy, 1887–1941. Annapolis, MD, Naval Institute Press, 2012.)

English abstracts

Szerzőink