72. (2020) // Biopolitika

2023.05.07.
72. (2020) // Biopolitika

Borító, tartalomjegyzék

Claire Hooker: A határok meghúzása: veszély és kockázat a SARS-járvány időszakában

Kormányzati stratégiák és technológiák

Báti Anikó: Menzareformok és szabályozások lehetőségei ma Magyarországon

Horváth Márk, Lovász Ádám: A nem-emberi spontaneitása a biopolitikán innen és túl

Vörös Boldizsár: „Az új ember szép és erős kell, hogy legyen mindenben” Biopolitikai intézkedések a Magyarországi Tanácsköztársaságban

Szerepek és tapasztalatok

Svégel Fanni: Nemi erőszak az első világháborúban: kérdések, források, problémák

Kappanyos Ilona: „Hajlékában kell felkeresnünk őt” A védőnői modell kialakulása

Dupcsik Csaba: „Meghalósat a Zoéval szoktunk játszani!” Tudás és hatalom az orvos–beteg interakciókban

Reprezentációk

Őze Eszter: Ipari kapitalizmus és biopolitika: a munkásság teste és a Társadalmi és Népegészségügyi Múzeum

Ureczky Eszter: A törődés traumája: időskor, testi fogyaték és a gondoskodás (társadalmi) nemei Michael Haneke Amour című filmjében

Hódosy Annamária: Felügyelet és jutalom: a biohatalom víziói a 21. század mozijában

Szemle

Bodnár-Király Tibor: Decentralizált Hell (Per Pippin Aspaas – László Kontler: Maximilian Hell (1720–92) and the Ends of Jesuit Science in Enlightenment Europe. Leiden–Boston, Brill, 2019.)

Farkas Tamás: Diagnózis és terror: a Harmadik Birodalom diagnózisrezsimjének eredete (Edith Sheffer: Asperger gyermekei. Az autizmusfogalom gyökerei a bécsi nácizmusban. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2020.)

Kurucz Benjámin: Európai expanzió a korai modernitásban (J.C. Sharman: A gyengék birodalmai: Az európai terjeszkedés igaz története és az új világrend megteremtése. Ford.: Hajdu András. Budapest, Pallas Athéné, 2019.)

Lászlófi Viola: Amikor az atomfegyvereket oltásos fiolákra cserélték: járványos gyermekbénulása, biopolitika és tudásáramlás a hidegháború alatt (Dora Vargha: Polio Across the Iron Curtain: Hungary’s Cold War with an Epidemic. Cambridge, Cambridge University Press, 2018.)

Lovász Ádám: Képesek vagyunk túlélni saját gondolkodásunk radikalizmusát? (Takács Ádám: Az idő nyomai. Michel Foucault és a történelem problémája. Budapest, Kijárat, 2018.)

Mészáros Dániel: Források a határtalan sugárzásról (Cseh Gergő Bendegúz – Haász Réka – Katona Klára – Ring Orsolya – Tóth Eszter (szerk): „Ez a sugárzás nem ismer határokat” Dokumentumok a csernobili katasztrófa magyarországi következményeiről. Budapest–Pécs, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Kronosz Könyvkiadó, 2018.)

English abstracts

Szerzőink