73. (2021) // Családtörténet

2023.05.07.
73. (2021) // Családtörténet

Borító, tartalomjegyzék

"...tanulmányköteteink célja kifejezetten a módszertani kísérletezés" Beszélgetés Erdélyi Gabriellával a magyarországi családtörténeti kutatásokról

Felemelkedés kötött pályán

B. Székely Dorottya Piroska: Egyházi mobilitási stratégia: a Pohronczi-Szelepcsényi rokonság felemelkedési kísérlete

Bódai Dalma: "...mikor sok kérői voltanak leányának." Menyasszonyok és hozományok a Thurzó családban a 17. század elején

Nagy Ágoston: Genealógiai tudatosság Kisfaludy Sándor gondolkodásában

Kitörési kísérletek

Tompa László: Három generáció a nobilitas margóján: a hetényi Bedő család 18. századi története

Koloh Gábor: Hagyatéki vásárlók Vajszlón és Páprádon (1821-1836)

Svégel Fanni: Családon belüli erőszak a paraszttársadalomban: a női önéletírások egy lehetséges olvasata

Nyitott kontextusok

Nagy Ágnes: Családi öndokumentálás és családi irathagyományozás: a levéltári és a társadalomtörténeti megközelítés lehetőségei

Gyönki Viktória: "...hamar kiderült, hogy csúf lesz, fekete hajú és az apjához hasonlatos..." Generációk sorsa az Egils sagában

Krausz Katinka: Tapintható emlékezet: családi fényképalbumok egy Atwood-regény tükrében

Szemle

Egyed Regina: Városi ünnepségek a kora újkori Londonban (J. Caitlin Finlayson - Amrita Sen (eds.): Civic Performance: Pageantry and Entertainments in Early Modern London. New York, Routledge, 2020.)

Baros-Gyimóthy Eszter Márta: Család és közösség az újjáépülő Budán (Géra Eleonóra: Házasság Budán. Családtörténetek a török kiűzése után újjászülető (fő)városból 1686-1726. Budapest, MTA BTK TTI, 2019.)

Tompa László: Az újra feltáruló vidék: egy modern kutatócsoport eredményei Területi-társadalmi törésvonalak és a boldogulás útjai. (Szerk.: Csikós Gábor - Hegedűs István - Horváth Gergely Krisztián - Ö. Kovács József. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2019. Vidéktörténet, 2.)

Trádler Henrietta: Cherchez la femme (Bíró-Balogh Tamás: Ha nem volnátok ti - Kosztolányi Dezső utolsó szerelmei. Budapest, Jaffa Kiadó, 2019.)

Czeferner Dóra: Média - helyek - rítusok: Adalékok a női kommunikáció kultúrtörténetéhez (Medien, Orte und Rituale: Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. Hg.: Lilla Krász - Brigitta Pesti - Andrea Seidler. Wien, Praesens Verlag, 2020.)

Koloh Gábor: Mindennapok szenvedélye (Erdélyi Gabriella (szerk.): Érzelmek és mostohák. Mozaikcsaládok a régi Magyarországon (1500-1850). Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2019.)

English abstracts

Szerzőink