74. (2021) // Válságtörténet

2023.05.07.
74. (2021) // Válságtörténet

Körkérdés a válság tapasztalatairól és a történetírás új irányairól

Válság és diskurzus

Alberto Giubilini: Oltás és nyájimmunitás: Az egyéni, közösségi és intézményi felelősségről

Balogh Róbert: Az antropocén korszak mint válság és az antropocén korszakról szóló történetek mint szintézisek

Lafferton Sára: A baloldal válsága vagy Franciaországé? Pierre Nora és Jacques Derrida vitája a francia–algériai konfliktus (1954–1962) kapcsán

Járvány és társadalom

Baros-Gyimóthy Eszter Márta: „...mivel bünnek büntetése, igaz poenitentiatartást kiván” Az 1710. és 1739. évi pestisjárványok és hatásaik a csetneki evangélikus anyakönyvekben

Németh Ágnes: Csatornázás a kolera idején: Az 1872–1873. évi kolerajárvány hatása a budapesti csatornahálózat-fejlesztésre

Heltai Gyöngyi: Pandémia a színházban: Budapest – New York, 1918 – 2020

Válságkezelés

Juhász Balázs: Olaszország és az 1918. novemberi hadifogoly-áradat okozta válsághelyzet

Kovács Dóra: „Sehol semmi nem marad azon a tájon” Háború és válságkezelés a Felső-Tisza-vidéken a 16. század végén

A válság hatásai

Matolcsi Réka: „Az öreg Ferenc Józsefet le kellene lőni”: Királysértési perek az első világháború idején

Szlama Gabriella Zsófia: Háborús válság és „divatpropaganda”: A női öltözködés adhokráciája és reprezentációja 1914–1918 között Magyarországon

Szemle

Kovács Janka: Az ókori járványoktól az új normálisig (Czeferner Dóra – Fedeles Tamás (szerk.): Dögvészkalauz. Járványok és gyógyításuk története az ókortól napjainkig. Pécs–Budapest, PTKE–Kronosz, 2021.)

Szabó Péter: Táj, ember, tudás (Balogh Róbert – Bodovics Éva – Demeter Gábor – Erdélyi Mátyás – Eszik Veronika – Vadas András (szerk.): Táj, ember, tudás – zöldtörténelem. Bevezetés a környezettörténet irodalmába. Budapest, ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2021.)

Svégel Fanni: Biohatalom, nemek és nemi betegségek (Annet Mooij: Out of Otherness. Characters and Narrators in the Dutch Venereal Disease Debates 1850–1990. Transl.: Beverly Jackson. Brill, Leiden, 2020. eBook. Clio Medica, 47.)

Andor Anna: Diskurzusok a szimbolikus térben (György Eszter: Köztes terek. A rendszerváltás utáni nyócker identitása. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2020.)

Lászlófi Viola: Megírható-e az ’56-os forradalom „morális története”? (Nagy András: Halálos együttérzés. A „magyar ügy” és az ENSZ 1956–1963. Kőszeg–Budapest, Kossuth Kiadó – Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, 2020).

English abstracts

Szerzőink