75. (2021) // Elitkutatás

2023.05.07.
75. (2021) // Elitkutatás

Floris Bernard: Az aszteiotész és a kifinomult értelmiség mintaképe a bizánci 11. században

Beilleszkedés és megmaradás

Varró Orsolya: Az arisztokrácia átalakulása a 10–11. századi Dél-Franciaországban és Provence-ban

Tóth Kelemen: Palatinus Pista színeváltozása: Habsburg főhercegből magyar nádor?

Tangl Balázs: Városi és katonai elit: katonai tisztikar a századfordulós Szombathely társasági életében

Pap Péter István: Egy különös írói pályakezdés a ’80-as években: Csengey Dénes karrierindulásának krónikája, kérdései, kultúrtörténeti kontextusa és egykorú recepciója

Reprezentáció

Szlama Gabriella Zsófia: „Nem vagy divat-hölgy, drága Györgyikém, mert nem fityeg tizenhárom lótya-fitye a karpereczeden!” Az elit divatjának reprezentációja a dualizmuskori élclapok tükrében

Vámos Eszter: Szórakozás és reprezentáció: a pécsi városi elit táncmulatságai és báljai a két háború között

Mravik Patrik Tamás: Elitkritika mint fogyasztási termék? Mesék a kései kapitalizmus válságáról

Szemle

Rudolf Veronika: A korai Árpádok dinasztikus kapcsolati hálója (Báling Péter: Az Árpád-ház hatalmi kapcsolatrendszerei. Rokonok, barátok és dinasztikus konfliktus Kelet-Közép-Európában a 11. században és a 12. század elején. Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2021. Arpadiana, VII.)

Kovács Enikő: Tengerillatú történelem (Gál Judit: Dalmácia helye az Árpád-kori Magyar Királyságban. Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2020. Magyar Történelmi Emlékek)

Bódai Dalma: „…az anyaság és apaság kutatása történelmi perspektívában…” (Anyák és apák. Szülői szerepek, gondoskodás és tekintély a patriarchális családban. Szerk.: Erdélyi Gabriella. Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2021.)

Nagy János: A 18. századi társadalmi elit átalakulásáról új megközelítésben (Szemethy Tamás: Katonabárók és hivatalnok grófok. Új arisztokraták a 18. századi Magyarországon. Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár – Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2020.)

Szilágyi Adrienn: A szavak indítanak, a példák húznak: georgikoni tanárok utazásai a 19. századi Nyugat-Európában (Kurucz György: „Kedves Hazámfiai, mozdulni kell...” Georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején. Budapest, Corvina, 2020. Kurucz György (szerk.): Technológiai utazás a modern kor hajnalán. Válogatás Gerics Pál és Lehrmann József georgikoni professzorok nyugat-európai jelentéseiből és naplóiból (1820–1825). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, 2020.)

Kiss Zsombor: Rendszerváltásokról, másképp (James Mark – Bogdan C. Iacob – Tobias Rupprecht – Ljubica Spaskovska: 1989. A Global History of Eastern Europe. Cambridge University Press, 2019.)

English abstracts

Szerzőink