79. (2023) // Rendszerváltoz(tat)ások Magyarországon

79. (2023) // Rendszerváltoz(tat)ások Magyarországon

Körkérdés Magyarország rendszerváltozásairól

Tér és emlékezet

Székely Juli: A hősök transzfigurációja: a Hősök terei Budapesten

Mezei Hanna Mónika: A rendszerváltás hatása a lokális holokausztemlékezetre

Fazekas Zsuzsanna: Hogyan nem lett igazi ünnepe a rendszerváltásnak?

Demokratizálódási kísérletek

Tóth Nikolett: Rendszerváltás a Magyar Nők Demokratikus Szövetségében

Mohr Szilárd: Új célok és feladatok az oktatásban 1945-ben. Demokrácia, társadalom és nemzet a Demokrácia és köznevelés című kötetben

Intézményi struktúrák, alkalmazkodási stratégiák

Zsidi Bernát: „Minden kor maga viseli a választásáért a felelősséget.” A Magyar Tudományos Akadémia rehabilitációs eljárásai 1988 és 1994 között

Gyebnár Kristóf: Járási vezetők és a politikai átmenetek. Nógrád-Hont vármegye főjegyzői az 1945 és 1950 közötti fordulatok idején

Szemle

Hrestyákné Hajdu Edit: A szovjet kolhoz okozta (rendszer)változások a magyar paraszti társadalomban (Varga Zsuzsanna: A magyar parasztság esete a szovjet kolhozzal. Átalakuló életvilágok falun az ötvenes-hatvanas években. Budapest, L’Harmattan, 2021.)

Morauszky Tamás: Német kisebbségi közösségek deportálása Magyarországon 1944–1945 között (Márkus Beáta: „Csak egy csepp német vér” – A német származású civilek Szovjetunióba deportálása Magyarországon 1944/45. Pécs, Kronosz Kiadó, 2020.)

Szabó Róbert Károly: Túlélni Trianont? A békeszerződések haszonélvezői (Rigó Máté: Háború, profit, Trianon – Hogyan vészelte át a polgárság az első világháborút? Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2022.)

Rácz K. Bence: Kórok, betegek, kúrák a 18. századi Dél-Dunántúlon (Kis-Halas Judit: Boszorkányok, gyógyítók és a gyűdi Szűz Mária. Az orvoslás piaca az újkori Dél-Dunántúlon. Budapest, Balassi Kiadó, 2020.)

English abstracts

Szerzőink