2023.08.17.
Oktatás és társadalom - Konferenciafelhívás

Felhívás a Sic Itur ad Astra Műhely
Oktatás és társadalom
tematikájú konferenciájához

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

2023. november 29–30.

Az oktatás mint az állami intézményrendszer egyik legfontosabb szektora és mint a társadalom számos problémájának leküzdésére hivatott alrendszere Magyarországon évtizedek óta fennálló gondokkal küzd, amelyek megoldatlansága az elmúlt években egyre inkább a politikai-társadalmi diskurzusok kereszttüzébe került. A pénz- és szakemberigényes, módszertanilag sokszínű és rendkívül kiterjedt ágazat átfogó reformja folyamatosan kihívás elé állítja mind az oktatás különböző szereplőit és résztvevőit, mind pedig a döntéshozókat. A számos esetben ideológiai törésvonalak mentén szerveződő diskurzus, vagy éppen az arra való képtelenség, valamint az, hogy az elvárt rövidtávú eredmények helyett az oktatási reformok elsősorban közép- és hosszútávon hozhatnak előrelépést, kétségessé teszik a hazai oktatáspolitika eredményességét. A súlyosbodó következményekkel leginkább az érintetteknek, a rendszert működtető pedagógusoknak, illetve az abban részt vevő gyerekeknek és szüleiknek kell szembenézniük. Eközben további nehézséget jelent az oktatási rendszer számára a közelmúlt kihívásainak megfelelő kezelése, mint például a koronavírus-járvány tapasztalatainak adaptálása vagy éppen az ukrajnai menekült gyerekek integrálása.

A konferencián a jelenkori problémafelvetésből kiindulva és a jelen helyzet által felvetett szempontokat sem mellőzve, de elsősorban történeti perspektívában szeretnénk megvizsgálni az oktatás társadalmi jelentőségének kérdésköreit, a tudástermelésben és tudásátadásban játszott szerepét, az oktatási rendszer a mindenkori hatalomhoz való viszonyulását és különböző megküzdési stratégiákat, amelyekkel a rendszerben résztvevők élhettek és élhetnek.

A Sic Itur ad Astra Műhely 2023 novemberében rendezendő konferenciáján közös gondolkodásra, párbeszédre invitálja a szakma képviselőit a PhD hallgatóktól a senior kutatókig.

A konferenciára elsősorban, de nem kizárólag a következő témákban várunk 20 perces előadásokat:

 • az oktatás és a hatalom viszonya
 • oktatás és ideológia
 • az oktatáspolitika lehetőségei, kihívásai és korlátai
 • intézményi és intézményen kívüli oktatás
 • oktatási reform, participáció és ellenállás – a szakszervezetek és civil kezdeményezések szerepe
 • az oktatás hozzáférhetősége
 • a társadalmi egyenlőtlenségek leküzdése és újratermelődése az iskolarendszerben, az iskola szerepe a társadalmi mobilitásban
 • etnikai és vallási szegregáció, a kisebbségek oktatási helyzete és körülményei
 • oktatás és integráció, üldözöttek és menekültek iskoláztatása
 • speciális oktatás
 • iskola és oktatás válsághelyzetekben (háborúk, járványok)
 • oktatás – tudástermelés – kanonizáció
 • az oktatás és az egyház viszonya
 • oktatás és társadalommérnökösködés

A szervezők a kétnapos konferencia programjáról és az absztraktok elfogadásáról aszerint döntenek, hogy az előadástervezetek milyen mértékben illeszkednek a konferencia tematikus kereteihez. A maximum 2000–2500 leütés terjedelmű absztraktokat 2023. október 10-ig várjuk a konferencia szervezőinek e-mail címére. Az előadástervezetek elfogadásáról október végéig értesítjük a jelentkezőket, a végleges programot november közepén tesszük közzé. A konferencián elhangzott előadások írásos változatainak közzétételére lehetőséget biztosítunk a Sic Itur ad Astra Folyóirat 83. számában (várható megjelenés: 2024. ősz).

Szervezők: Kovács Janka (kovacs.janka@abtk.hu), Lászlófi Viola (laszlofiv@ceu.edu) és Szabó Róbert (rszabo.elte@gmail.com)