2023.09.03.
Sic Itur ad Astra 83. - Populáris kultúra

FELHÍVÁS A SIC ITUR AD ASTRA FOLYÓIRAT 83.,
POPULÁRIS KULTÚRA
TEMATIKÁJÚ SZÁMÁHOZ

A Sic Itur Ad Astra folyóirat szerzők jelentkezését várja a populáris kultúra fogalmával és problematikáival foglalkozó lapszámához. A bölcsészet- és társadalomtudományok részben a kultúrtörténetírás új útjai által inspirálva jelentős mértékben csak a 20. század második felében fordultak a népszerű kultúra és értelmezési lehetőségei felé. Azóta a populáris kultúra intézményei, a megszülető alkotások keletkezésének, terjedésének, fogyasztásának vagy kulturális hatásainak vizsgálata tudományterületeket összekötő, multidiszciplináris kutatásokat ösztönzött. Ezekhez kapcsolódva a lapszámban megjelenő tanulmányok a populáris kultúra társadalom- és kultúrtörténeti összefüggéseit, a hatalommal és a különböző társadalmi rétegekkel való kapcsolódásait újszerű szempontrendszert követve járják körül. A lapszám továbbá arra is kísérletet tesz, hogy egymás mellett szólaltassa meg a populáris kultúra területeit különböző történeti korszakokban vizsgáló kutatóit, és egyúttal fiatal kutatók kritikai igényű, problémaorientált kutatásainak is publikációs felületet kíván biztosítani. A folyóirat 83., várhatóan 2024 őszén megjelenő számába az interdiszciplinaritás igényét szem előtt tartva várjuk a különböző tudományterületekről – történettudomány, irodalomtudomány, néprajz, szociológia, kulturális antropológia, médiatudomány, vizuális kultúra – érkező kutatók írásait.

Olyan elméleti és tudományos igényességgel, problémaközpontú megközelítésmóddal írt tanulmányokat várunk 40–60,000 leütés terjedelemben, amelyek a következő témák valamelyikére reflektálnak: 

  • a populáris kultúra fogalomtörténete, kutatásmódszertani sajátosságai és kihívásai 
  • a populáris kultúra és a hatalom viszonya (szabályozás, használat, manipuláció)
  • széles körben fogyasztott irodalom (olcsó nyomtatványok, közköltészet, bibliothögue bleue, kalendárium- és lektűrirodalom)
  • ünnepek, ünnepségek, fesztiválok, rítusok, rituálék a populáris kultúrában
  • tömegfogyasztásra tervezett kulturális javak, műfajok
  • a tömegtermelés és fogyasztás társadalmi és kulturális dimenziói (gyártás, terjesztés, recepció)
  • médiumok, műfajok a populáris kultúrában
  • motívumok és témák korszakokon, műfajokon, médiumokon keresztül
  • határterületek és határátlépések a kultúra rétegei, területei között
  • a társadalom különböző rétegeinek, csoportjainak viszonyulása a populáris kultúra jelenségköréhez, termékeihez

Az 1500–2000 leütés terjedelmű absztraktokat 2023. október 15-ig várjuk a felelős szerkesztők, Mravik Patrik (montventoux14@gmail.com) és Virág Csilla (viragcs@ceu.edu) e-mail címére. A tanulmányok mellett a fenti tematikába illeszkedő recenziókat, könyvismertetéseket is várunk maximum 10.000 leütés terjedelemben. Az absztraktok elfogadásáról a felelős szerkesztők 2023. november 6-ig döntenek. A tanulmányok leadási határideje: 2024. január 31.